Roulatie soorten van August van Rijn  ·  4 soorten

Soort

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

1. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus

PASSERIFORMES

leeuweriken  ·  Alaudidae

2. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

3. Kleine Sprinkhaanzanger  ·  Locustella lanceolata

kwikstaarten  ·  Motacillidae

4. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla