2014 06 IJsland van Catharine en Hans Keuker  ·  62 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
2. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. IJseend  ·  Clangula hyemalis
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
10. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Topper  ·  Aythya marila
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

17. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
19. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

21. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
22. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

23. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

24. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

25. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

26. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

27. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
28. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula

strandlopers  ·  Scolopacidae

29. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
30. Grutto  ·  Limosa limosa
31. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
32. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
33. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
34. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
35. Tureluur  ·  Tringa totanus
36. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

37. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
38. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
39. Alk  ·  Alca torda
40. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

41. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
42. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

43. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
44. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
45. Stormmeeuw  ·  Larus canus
46. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
47. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
48. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
49. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
50. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

51. Velduil  ·  Asio flammeus

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

52. Smelleken  ·  Falco columbarius

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

53. Raaf  ·  Corvus corax

winterkoningen  ·  Troglodytidae

54. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

55. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

56. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
57. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

58. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

59. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
60. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

61. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea

gorzen  ·  Emberizidae

62. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.