2014 06 IJsland van Catharine en Hans Keuker  ·  61 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
2. Grauwe Gans  ·  Anser anser
3. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
4. IJseend  ·  Clangula hyemalis
5. Eider  ·  Somateria mollissima
6. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
9. Harlekijneend  ·  Histrionicus histrionicus
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Topper  ·  Aythya marila
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
15. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

16. Korhoen  ·  Tetrao tetrix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
18. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

19. Holenduif  ·  Columba oenas

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

20. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
21. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

22. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

23. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

24. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

25. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

26. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
27. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula

strandlopers  ·  Scolopacidae

28. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
29. Grutto  ·  Limosa limosa
30. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
31. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
32. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
33. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
34. Tureluur  ·  Tringa totanus
35. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

36. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
37. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
38. Alk  ·  Alca torda
39. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

40. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
41. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

42. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
43. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
44. Stormmeeuw  ·  Larus canus
45. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
46. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
47. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
48. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
49. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

50. Velduil  ·  Asio flammeus

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

51. Smelleken  ·  Falco columbarius

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

52. Raaf  ·  Corvus corax

winterkoningen  ·  Troglodytidae

53. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

54. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

55. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

56. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

57. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

58. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
59. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

60. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea

gorzen  ·  Emberizidae

61. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.