Huislijst (vogels gezien vanuit de woning/tuin) van Bas van der Burg  ·  136 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

18. Holenduif  ·  Columba oenas
19. Houtduif  ·  Columba palumbus
20. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

21. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

22. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
23. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

24. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

25. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
28. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
29. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

30. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

31. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

32. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

33. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
34. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
35. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
39. Wulp  ·  Numenius arquata
40. Grutto  ·  Limosa limosa
41. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
42. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
43. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
44. Witgat  ·  Tringa ochropus
45. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
46. Bosruiter  ·  Tringa glareola
47. Tureluur  ·  Tringa totanus
48. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
49. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

50. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
51. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
52. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
53. Stormmeeuw  ·  Larus canus
54. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
55. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
56. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
57. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
58. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
59. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

60. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

61. Wespendief  ·  Pernis apivorus
62. Lammergier  ·  Gypaetus barbatus
63. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
64. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
65. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
66. Sperwer  ·  Accipiter nisus
67. Havik  ·  Accipiter gentilis
68. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
69. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
70. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
71. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

72. Bijeneter  ·  Merops apiaster

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Groene Specht  ·  Picus viridis
74. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

75. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
76. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
77. Smelleken  ·  Falco columbarius
78. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
79. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

80. Ekster  ·  Pica pica
81. Gaai  ·  Garrulus glandarius
82. Kauw  ·  Corvus monedula
83. Roek  ·  Corvus frugilegus
84. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

85. Goudhaan  ·  Regulus regulus
86. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

87. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
88. Koolmees  ·  Parus major
89. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

90. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
91. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

92. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
93. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
94. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

95. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

96. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
97. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
98. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

99. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
100. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
101. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
102. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

103. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

104. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomkruipers  ·  Certhiidae

105. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

106. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

107. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

108. Beflijster  ·  Turdus torquatus
109. Merel  ·  Turdus merula
110. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
111. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
112. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
113. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
114. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
115. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
116. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
117. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
118. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

119. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

120. Huismus  ·  Passer domesticus
121. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

122. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
123. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
124. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
125. Duinpieper  ·  Anthus campestris
126. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

127. Keep  ·  Fringilla montifringilla
128. Vink  ·  Fringilla coelebs
129. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
130. Groenling  ·  Chloris chloris
131. Kneu  ·  Linaria cannabina
132. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
133. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
134. Putter  ·  Carduelis carduelis
135. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

136. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.