huislijst van Jaap Eerdmans  ·  163 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

38. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
62. Witgat  ·  Tringa ochropus
63. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
64. Tureluur  ·  Tringa totanus
65. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
66. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

67. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
68. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
69. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
70. Stormmeeuw  ·  Larus canus
71. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
72. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
73. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
74. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
75. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
76. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
77. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
78. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
79. Visdief  ·  Sterna hirundo
80. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

81. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

82. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
83. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
84. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
85. Sperwer  ·  Accipiter nisus
86. Havik  ·  Accipiter gentilis
87. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
88. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
89. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
90. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

92. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

93. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

94. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
95. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
96. Smelleken  ·  Falco columbarius
97. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
98. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

99. Ekster  ·  Pica pica
100. Gaai  ·  Garrulus glandarius
101. Kauw  ·  Corvus monedula
102. Roek  ·  Corvus frugilegus
103. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
104. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
105. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

106. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

107. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
108. Koolmees  ·  Parus major
109. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

110. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

111. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

112. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
113. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
114. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

115. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

116. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

117. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
118. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
119. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

120. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
121. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
122. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
123. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

124. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
125. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
126. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

127. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

128. Boomklever  ·  Sitta europaea

winterkoningen  ·  Troglodytidae

129. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

130. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

131. Beflijster  ·  Turdus torquatus
132. Merel  ·  Turdus merula
133. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
134. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
135. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
136. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
137. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
138. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
139. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
140. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
141. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
142. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
143. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

144. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

145. Huismus  ·  Passer domesticus
146. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

147. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
148. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
149. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
150. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
151. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
152. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
153. Boompieper  ·  Anthus trivialis
154. Graspieper  ·  Anthus pratensis
155. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

156. Keep  ·  Fringilla montifringilla
157. Vink  ·  Fringilla coelebs
158. Groenling  ·  Chloris chloris
159. Kneu  ·  Linaria cannabina
160. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
161. Putter  ·  Carduelis carduelis
162. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

163. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.