huislijst van Jaap Eerdmans  ·  156 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

38. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
43. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
62. Witgat  ·  Tringa ochropus
63. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
64. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
72. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
74. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
75. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
76. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
77. Visdief  ·  Sterna hirundo
78. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

79. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

80. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
81. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
82. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
83. Sperwer  ·  Accipiter nisus
84. Havik  ·  Accipiter gentilis
85. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
86. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
87. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
88. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

89. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
93. Smelleken  ·  Falco columbarius
94. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
95. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

96. Ekster  ·  Pica pica
97. Gaai  ·  Garrulus glandarius
98. Kauw  ·  Corvus monedula
99. Roek  ·  Corvus frugilegus
100. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
101. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
102. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

103. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

104. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
105. Koolmees  ·  Parus major
106. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

baardmannen  ·  Panuridae

107. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
111. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
115. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

116. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
117. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
118. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
119. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

120. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
121. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
122. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

123. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

124. Boomklever  ·  Sitta europaea

winterkoningen  ·  Troglodytidae

125. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

126. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

127. Beflijster  ·  Turdus torquatus
128. Merel  ·  Turdus merula
129. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
130. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
131. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
132. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
133. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
134. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
135. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
136. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
137. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
138. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

139. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

140. Huismus  ·  Passer domesticus
141. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

142. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
143. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
144. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
145. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
148. Boompieper  ·  Anthus trivialis
149. Graspieper  ·  Anthus pratensis
150. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Groenling  ·  Chloris chloris
153. Kneu  ·  Linaria cannabina
154. Putter  ·  Carduelis carduelis
155. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

156. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.