Vlaardingen 2014 van Ben Gaxiola  ·  177 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Krooneend  ·  Netta rufina
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca
24. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus
27. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

28. Holenduif  ·  Columba oenas
29. Houtduif  ·  Columba palumbus
30. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
60. Witgat  ·  Tringa ochropus
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
63. Bosruiter  ·  Tringa glareola
64. Tureluur  ·  Tringa totanus
65. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
66. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
67. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

68. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
69. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
70. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
71. Stormmeeuw  ·  Larus canus
72. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
73. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
74. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
75. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
76. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
77. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
78. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
79. Visdief  ·  Sterna hirundo
80. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

81. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

82. Wespendief  ·  Pernis apivorus
83. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
84. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
85. Sperwer  ·  Accipiter nisus
86. Havik  ·  Accipiter gentilis
87. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
88. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

89. Steenuil  ·  Athene vidalii
90. Ransuil  ·  Asio otus
91. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

92. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

93. Groene Specht  ·  Picus viridis
94. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
95. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

96. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
97. Smelleken  ·  Falco columbarius
98. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
99. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

100. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

101. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

102. Ekster  ·  Pica pica
103. Gaai  ·  Garrulus glandarius
104. Kauw  ·  Corvus monedula
105. Roek  ·  Corvus frugilegus
106. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

107. Goudhaan  ·  Regulus regulus
108. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

109. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

110. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
111. Koolmees  ·  Parus major
112. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
113. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

114. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

115. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
116. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

117. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
118. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
119. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

120. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

121. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

122. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
123. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
124. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

125. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
126. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
127. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
128. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

129. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
130. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

131. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
132. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
133. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
134. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

135. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

136. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

137. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

138. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
139. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

140. Beflijster  ·  Turdus torquatus
141. Merel  ·  Turdus merula
142. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
143. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
144. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
145. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
146. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
147. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
148. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
149. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
150. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
151. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
152. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
153. Paapje  ·  Saxicola rubetra
154. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
155. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

156. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

157. Huismus  ·  Passer domesticus
158. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

159. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
160. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
161. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
162. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
163. Boompieper  ·  Anthus trivialis
164. Graspieper  ·  Anthus pratensis
165. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

166. Keep  ·  Fringilla montifringilla
167. Vink  ·  Fringilla coelebs
168. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
169. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
170. Groenling  ·  Chloris chloris
171. Kneu  ·  Linaria cannabina
172. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
173. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
174. Putter  ·  Carduelis carduelis
175. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

176. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
177. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.