TOH Big Day 2013 van Folkert Jan Hoogstra  ·  152 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Krooneend  ·  Netta rufina
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
15. Pijlstaart  ·  Anas acuta
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
18. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
19. Fuut  ·  Podiceps cristatus
20. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

21. Holenduif  ·  Columba oenas
22. Houtduif  ·  Columba palumbus
23. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

25. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

26. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

27. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterral  ·  Rallus aquaticus
29. Kwartelkoning  ·  Crex crex
30. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
31. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

34. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

35. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

37. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

38. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

39. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
40. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

41. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
42. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
43. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Wulp  ·  Numenius arquata
48. Grutto  ·  Limosa limosa
49. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
50. Steenloper  ·  Arenaria interpres
51. Kanoet  ·  Calidris canutus
52. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
53. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
54. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
55. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
56. Tureluur  ·  Tringa totanus
57. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

58. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
59. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
60. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
61. Stormmeeuw  ·  Larus canus
62. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
63. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
64. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
65. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
66. Visdief  ·  Sterna hirundo
67. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

68. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
69. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

70. Steenuil  ·  Athene vidalii
71. Ransuil  ·  Asio otus
72. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

73. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

74. Groene Specht  ·  Picus viridis
75. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
76. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
77. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

78. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
79. Smelleken  ·  Falco columbarius
80. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

81. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

82. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

83. Ekster  ·  Pica pica
84. Gaai  ·  Garrulus glandarius
85. Kauw  ·  Corvus monedula
86. Roek  ·  Corvus frugilegus
87. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

88. Goudhaan  ·  Regulus regulus
89. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

90. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

91. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
92. Koolmees  ·  Parus major
93. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
94. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
95. Matkop  ·  Poecile montanus
96. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

97. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

98. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
99. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

100. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
101. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
102. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

103. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

104. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
106. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

107. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
108. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
109. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
110. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

111. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
112. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

113. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
114. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
115. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
116. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

117. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

118. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

119. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

120. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

121. Merel  ·  Turdus merula
122. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
123. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
124. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
125. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
126. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
127. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
128. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
129. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
130. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
131. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
132. Paapje  ·  Saxicola rubetra
133. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
134. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

135. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

136. Huismus  ·  Passer domesticus
137. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

138. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
139. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
140. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
141. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

144. Vink  ·  Fringilla coelebs
145. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
146. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
150. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

151. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
152. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.