TOH Big Day 2013 van Folkert Jan Hoogstra  ·  151 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Krooneend  ·  Netta rufina
7. Tafeleend  ·  Aythya ferina
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
10. Slobeend  ·  Spatula clypeata
11. Krakeend  ·  Mareca strepera
12. Smient  ·  Mareca penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
14. Pijlstaart  ·  Anas acuta
15. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
17. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
18. Fuut  ·  Podiceps cristatus
19. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

24. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Kwartelkoning  ·  Crex crex
29. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
30. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

36. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

37. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

38. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
39. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

40. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
41. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
42. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica
43. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
44. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
45. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
49. Steenloper  ·  Arenaria interpres
50. Kanoet  ·  Calidris canutus
51. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
52. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
53. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
54. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
59. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
60. Stormmeeuw  ·  Larus canus
61. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
62. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
63. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
64. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
65. Visdief  ·  Sterna hirundo
66. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

67. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
68. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

69. Steenuil  ·  Athene vidalii
70. Ransuil  ·  Asio otus
71. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

72. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Groene Specht  ·  Picus viridis
74. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
75. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
76. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

77. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
78. Smelleken  ·  Falco columbarius
79. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

80. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

81. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

82. Ekster  ·  Pica pica
83. Gaai  ·  Garrulus glandarius
84. Kauw  ·  Corvus monedula
85. Roek  ·  Corvus frugilegus
86. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

87. Goudhaan  ·  Regulus regulus
88. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

89. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

90. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
91. Koolmees  ·  Parus major
92. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
93. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
94. Matkop  ·  Poecile montanus
95. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

96. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

97. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
98. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

99. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
100. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
101. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

102. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

103. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
104. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
105. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

106. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
107. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
108. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
109. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

110. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
111. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

112. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
113. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
114. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
115. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

116. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

117. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

118. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

119. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

120. Merel  ·  Turdus merula
121. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
122. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

123. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
124. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
125. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
126. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
127. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
128. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
129. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
130. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
131. Paapje  ·  Saxicola rubetra
132. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
133. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

134. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

135. Huismus  ·  Passer domesticus
136. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

137. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
138. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
139. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Boompieper  ·  Anthus trivialis
142. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

143. Vink  ·  Fringilla coelebs
144. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
145. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
146. Groenling  ·  Chloris chloris
147. Kneu  ·  Linaria cannabina
148. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
149. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

150. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
151. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.