Stevol van Albert Kleibeuker  ·  148 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Topper  ·  Aythya marila
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

38. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
42. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

44. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

45. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
46. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

47. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
48. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
49. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
50. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

51. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
52. Wulp  ·  Numenius arquata
53. Grutto  ·  Limosa limosa
54. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
55. Steenloper  ·  Arenaria interpres
56. Kanoet  ·  Calidris canutus
57. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
58. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
59. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
60. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
61. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
62. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
63. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
64. Witgat  ·  Tringa ochropus
65. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
66. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
67. Bosruiter  ·  Tringa glareola
68. Tureluur  ·  Tringa totanus
69. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

70. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
71. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
72. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
73. Stormmeeuw  ·  Larus canus
74. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
75. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
76. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
77. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
78. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
79. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
80. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
81. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
82. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
83. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
84. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
85. Visdief  ·  Sterna hirundo
86. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

87. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

88. Wespendief  ·  Pernis apivorus
89. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
93. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

98. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
99. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

100. Ekster  ·  Pica pica
101. Gaai  ·  Garrulus glandarius
102. Kauw  ·  Corvus monedula
103. Roek  ·  Corvus frugilegus
104. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

buidelmezen  ·  Remizidae

105. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

106. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
107. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
111. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
114. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

115. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
116. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
117. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
118. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

119. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
120. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
121. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

122. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

123. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

124. Merel  ·  Turdus merula
125. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
126. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
127. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
128. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
129. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
130. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
131. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
132. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
133. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

134. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

135. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

136. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
137. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
138. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
139. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Graspieper  ·  Anthus pratensis
142. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

143. Vink  ·  Fringilla coelebs
144. Groenling  ·  Chloris chloris
145. Kneu  ·  Linaria cannabina
146. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

147. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
148. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.