Stevol van Albert Kleibeuker  ·  147 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
7. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Topper  ·  Aythya marila
16. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Krakeend  ·  Mareca strepera
19. Smient  ·  Mareca penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Pijlstaart  ·  Anas acuta
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

23. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus
27. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

37. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

38. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
40. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
41. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

42. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

43. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

44. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
45. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

46. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
47. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
48. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
49. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
54. Steenloper  ·  Arenaria interpres
55. Kanoet  ·  Calidris canutus
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
58. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
59. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
60. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
61. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
62. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
63. Witgat  ·  Tringa ochropus
64. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
65. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
66. Bosruiter  ·  Tringa glareola
67. Tureluur  ·  Tringa totanus
68. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
71. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
72. Stormmeeuw  ·  Larus canus
73. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
74. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
75. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
76. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
77. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
78. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
79. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
80. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
81. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
82. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo
85. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

86. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

87. Wespendief  ·  Pernis apivorus
88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Sperwer  ·  Accipiter nisus
90. Havik  ·  Accipiter gentilis
91. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
92. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
93. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Groene Specht  ·  Picus viridis
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

97. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
98. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

99. Ekster  ·  Pica pica
100. Gaai  ·  Garrulus glandarius
101. Kauw  ·  Corvus monedula
102. Roek  ·  Corvus frugilegus
103. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

buidelmezen  ·  Remizidae

104. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

105. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
106. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

107. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

108. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
109. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
110. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

111. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

112. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
113. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

114. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
115. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
116. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
117. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

118. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
119. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
120. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

123. Merel  ·  Turdus merula
124. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

127. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
128. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
129. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
130. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
131. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
132. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

133. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

134. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

135. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
136. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
137. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
138. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Graspieper  ·  Anthus pratensis
141. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

142. Vink  ·  Fringilla coelebs
143. Groenling  ·  Chloris chloris
144. Kneu  ·  Linaria cannabina
145. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

146. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
147. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.