ZH-Big Day 2013, 19 mei (+ Daniel Benders, Danny Laponder, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  152 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

28. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

29. Waterral  ·  Rallus aquaticus
30. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

38. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

40. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

41. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

42. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
43. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
44. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
45. Kievit  ·  Vanellus vanellus
46. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Kanoet  ·  Calidris canutus
53. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
54. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
55. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
56. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
59. Bosruiter  ·  Tringa glareola
60. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

61. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

62. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
63. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
64. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
65. Stormmeeuw  ·  Larus canus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
70. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
71. Visdief  ·  Sterna hirundo
72. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
73. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Sperwer  ·  Accipiter nisus
76. Havik  ·  Accipiter gentilis
77. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

78. Steenuil  ·  Athene vidalii
79. Ransuil  ·  Asio otus
80. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Groene Specht  ·  Picus viridis
82. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
83. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

84. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
85. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
86. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

87. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

88. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

89. Ekster  ·  Pica pica
90. Gaai  ·  Garrulus glandarius
91. Kauw  ·  Corvus monedula
92. Roek  ·  Corvus frugilegus
93. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

94. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

95. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
96. Koolmees  ·  Parus major
97. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
98. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
102. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla

zwaluwen  ·  Hirundinidae

103. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
104. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
105. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

106. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
109. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
110. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

111. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
112. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
113. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

115. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
116. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

117. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
118. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
119. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
120. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
121. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

122. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

123. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

124. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

125. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

126. Merel  ·  Turdus merula
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
129. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
130. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
131. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
132. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
133. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
134. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
135. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
136. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

137. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

138. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Boompieper  ·  Anthus trivialis
142. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

143. Vink  ·  Fringilla coelebs
144. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
145. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
146. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
150. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
151. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

152. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.