FootIt 2014 van Janneke Kimstra  ·  56 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Tafeleend  ·  Aythya ferina
7. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
8. Krakeend  ·  Mareca strepera
9. Smient  ·  Mareca penelope
10. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

11. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

12. Holenduif  ·  Columba oenas
13. Houtduif  ·  Columba palumbus
14. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

15. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
16. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

18. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

19. Kievit  ·  Vanellus vanellus

meeuwen  ·  Laridae

20. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
21. Stormmeeuw  ·  Larus canus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

22. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

23. Ransuil  ·  Asio otus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

24. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

25. Ekster  ·  Pica pica
26. Gaai  ·  Garrulus glandarius
27. Kauw  ·  Corvus monedula
28. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

29. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

30. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
31. Koolmees  ·  Parus major
32. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
33. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
34. Matkop  ·  Poecile montanus
35. Glanskop  ·  Poecile palustris

staartmezen  ·  Aegithalidae

36. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boomklevers  ·  Sittidae

37. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

38. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

39. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

40. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

41. Merel  ·  Turdus merula
42. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
43. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
44. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
45. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
46. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

47. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

48. Huismus  ·  Passer domesticus

vinken  ·  Fringillidae

49. Keep  ·  Fringilla montifringilla
50. Vink  ·  Fringilla coelebs
51. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
52. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
53. Groenling  ·  Chloris chloris
54. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
55. Putter  ·  Carduelis carduelis
56. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.