Foot it 2014 van Ben Gaxiola  ·  100 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

29. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

33. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

34. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
35. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

36. Wulp  ·  Numenius arquata
37. Witgat  ·  Tringa ochropus
38. Tureluur  ·  Tringa totanus
39. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
40. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

41. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
42. Stormmeeuw  ·  Larus canus
43. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
44. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
45. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
46. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
47. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
48. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

49. Sperwer  ·  Accipiter nisus
50. Havik  ·  Accipiter gentilis
51. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

52. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

53. Groene Specht  ·  Picus viridis
54. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
55. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

56. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
57. Smelleken  ·  Falco columbarius
58. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

59. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

60. Ekster  ·  Pica pica
61. Gaai  ·  Garrulus glandarius
62. Kauw  ·  Corvus monedula
63. Roek  ·  Corvus frugilegus
64. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

65. Goudhaan  ·  Regulus regulus
66. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

67. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
68. Koolmees  ·  Parus major
69. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
70. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

71. Baardman  ·  Panurus biarmicus

struikzangers  ·  Cettiidae

72. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

73. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

74. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

75. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

boomklevers  ·  Sittidae

76. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

77. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

78. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

79. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

80. Merel  ·  Turdus merula
81. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
82. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
83. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
84. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
85. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

86. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

87. Huismus  ·  Passer domesticus
88. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

89. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
90. Graspieper  ·  Anthus pratensis
91. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

92. Keep  ·  Fringilla montifringilla
93. Vink  ·  Fringilla coelebs
94. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
95. Groenling  ·  Chloris chloris
96. Kneu  ·  Linaria cannabina
97. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
98. Putter  ·  Carduelis carduelis
99. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

100. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.