Zwartkoprietzanger

Acrocephalus melanopogon  ·  Moustached Warbler

Datum & Tijd

25-04-2016 08:18

Locatie

AtlasblokGE  ·  40-53-25
GPS51.83945 5.95917
RD194.418 428.028
Ubbergen
Erlecomse Polder
Ooyse Graaf

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend/zingend

Waargenomen door:

Vincent Stork

Bron

waarneming.nl