Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

22-08-2013 08:31

Locatie

AtlasblokGE  ·  40-53-25
GPS51.83941 5.96032
RD194.498 428.025
Ubbergen
Erlecomse Polder
Ooyse Graaf

Tijd & Gedrag

Vangst, geen nadere informatie

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. juveniel

Waargenomen door:

Erik van Dijk

Bron

waarneming.nl