Kleinst Waterhoen

Zapornia pusilla  ·  Baillon's Crake

Datum & Tijd

14-06-2024 03:45

Locatie

AtlasblokLI  ·  60-13-23
GPS51.12672 5.91798
RD192.157 348.716
Montfort
Huysbongerdweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Toch nog aanwezig. Porseleinhoen niet gehoord. Mogelijk dat KlstWh zijn mond houdt als er een Porseleinhoen zit te zwiepen. Het best te horen vanaf de Hoofdbroekweg.

Waargenomen door:

Ruud van Dongen

Bron

waarneming.nl