Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

08-06-2024 12:32

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-13
GPS52.79189 6.38906
RD222.579 534.315
Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. tweede kalenderjaar

Waargenomen door:

Eric Menkveld

Bron

waarneming.nl