Breedbekstrandloper

Calidris falcinellus  ·  Broad-billed Sandpiper

Datum & Tijd

02-06-2024 08:12

Locatie

AtlasblokZH  ·  24-48-51
GPS52.31108 4.51411
RD95.46 480.705
Amsterdamse Waterleidingduinen
Haasveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Maarten Visser

Bron

waarneming.nl