Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

26-05-2024 12:54

Locatie

AtlasblokDR  ·  12-34-35
GPS53.04621 6.64560
RD239.389 562.883
Gasteren
Oudemolen zuid
Taarlosche diep

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Bert Hoekzema

Bron

waarneming.nl