Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

25-05-2024 16:48

Locatie

AtlasblokFR  ·  11-37-22
GPS53.05740 6.23234
RD211.662 563.724
Duurswoude
Duurswoude heide
Duurswoude, duurswoude heide
Duurswoude, Modderpoel
Duurswouderheide, Wijnjewoude
Opperburen, Opsterland
Wijnjewoude duurswouderheide
Wijnjewoude, Duurswouderheide
Wijnjewoude, heide van duurswoude

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Jaap Dekker

Bron

waarneming.nl