Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

11-05-2024 17:57

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-37-23
GPS52.15755 4.47533
RD92.601 463.656
Leiden
Potgieterlaan
Kort Rapenburg
Galgewater

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Aldo Bouman

Bron

waarneming.nl