Ross' Gans

Anser rossii  ·  Ross's Goose

Datum & Tijd

28-11-2023 15:01

Locatie

AtlasblokZH  ·  43-17-34
GPS51.79070 4.49948
RD93.755 422.823
Oudeland van Strijen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend

Waargenomen door:

arie den tuinder

Bron

waarneming.nl