Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

25-09-2023 14:28

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-15
GPS52.79326 6.41857
RD224.567 534.495
Dwingeloo dwingelderveld
Dwingeloo, Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Hans Dekker

Bron

waarneming.nl