Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

10-09-2023 12:53

Locatie

AtlasblokFR  ·  10-44-12
GPS53.02354 5.41068
RD156.575 559.624
Makkum
Makkumerkooiwaard
Workumerwaar

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Edzard Osinga

Bron

waarneming.nl