Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

03-09-2023 12:20

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-23
GPS52.78696 6.38105
RD222.046 533.758
Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

2 ex. tweede kalenderjaar Waargenomen door: Eric Menkveld

Bron

waarneming.nl