Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

02-09-2023 12:22

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-15
GPS52.79445 6.42473
RD224.981 534.633
Dwingeloo dwingelderveld
Dwingeloo, Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Jan Vriend

Bron

waarneming.nl