Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

29-08-2023 15:37

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-14
GPS52.79056 6.40550
RD223.69 534.182
Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Jan Vriend

Bron

waarneming.nl