Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

27-08-2023 11:57

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-42-11
GPS52.79541 6.42610
RD225.072 534.742
Dwingelderveld
Kraloër Heide
Dwingeloo

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Edwin De Weerd

Bron

waarneming.nl