Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

24-08-2023 10:04

Locatie

AtlasblokDR  ·  12-41-23
GPS53.00941 6.39754
RD222.812 558.526
Ooststellingwerf, Fochtelooerveen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

2 ex. jagend Waargenomen door: Jan Lok

Bron

waarneming.nl