Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

08-06-2023 12:44

Locatie

AtlasblokNB  ·  57-21-35
GPS51.29873 5.24381
RD144.999 367.727
Grenspark de Kempen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Ward van Buul

Bron

waarneming.nl