Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

02-06-2023 13:56

Locatie

AtlasblokNB  ·  57-22-31
GPS51.29877 5.24406
RD145.017 367.731
Grenspark de Kempen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Jan Labse

Bron

waarneming.nl