Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

01-06-2023 13:38

Locatie

AtlasblokGE  ·  40-14-25
GPS52.02273 6.03358
RD199.365 448.462

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

met gevangen slang

Waargenomen door:

Herman van der Klis

Bron

waarneming.nl