Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

31-05-2023 16:50

Locatie

AtlasblokDR  ·  12-41-23
GPS53.01240 6.39117
RD222.38 558.853
Ooststellingwerf, Fochtelooerveen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Hans Dekker

Bron

waarneming.nl