Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

12-03-2023 14:33

Locatie

AtlasblokGE  ·  40-41-55
GPS51.86578 5.81289
RD184.32 430.889
Weurt

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. tweede kalenderjaar foeragerend Waargenomen door: Menno Hornman

Bron

waarneming.nl