Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

09-03-2023 12:27

Locatie

AtlasblokGE  ·  40-41-45
GPS51.86701 5.81299
RD184.326 431.025

Oosterhout
Waaluiterwaard

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Agnes van Swaay en Herman Meekes

Bron

waarneming.nl