Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

10-01-2023 11:49

Locatie

AtlasblokNH  ·  19-56-51
GPS52.49176 4.95711
RD125.789 500.537
Purmerend

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend

in meest oostelijk struik/boom van het parkje; was werkelijk zeer vocaal, al van flinke afstand te horen en voortdurend roepend; 6 minuten prachtig kunnen bekijken, maar wel erg beweeglijk en steeds in vrij dichte wirwar van kale takken, maar soms mooi vooraan; bewoog zich door bomen geleidelijk naar zuid, zodat ik even langs speeltuintje om het bosje heen moest lopen, maar daar kwijtgeraakt: òf verder zwijgzaam òf doorgevlogen naar particuliere tuinen; vogel alleen, niet in gezelschap van mezen of goudhanen

Waargenomen door:

CS Roselaar

Bron

waarneming.nl