Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

20-11-2022 11:09

Locatie

AtlasblokOV  ·  22-35-51
GPS52.57948 6.65267
RD240.773 510.961
Baalderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

druk fouragerend in tuinen en groenstroken

Waargenomen door:

Lars Kampjes

Bron

waarneming.nl