Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

08-11-2022 10:43

Locatie

AtlasblokFR  ·  11-37-21
GPS53.05611 6.20812
RD210.04 563.562
Duurswoude
Duurswoude, Opsterland
Wijnjewoude, Duurswouderheide

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult foeragerend

helaas geen foto's, geen sd kaart in camera

Waargenomen door:

Christiaan de Vries

Bron

waarneming.nl