Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

06-11-2022 08:33

Locatie

AtlasblokZH  ·  43-33-31
GPS51.69423 4.15913
RD70.094 412.433
Battenoord

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Bert de Jong

Bron

waarneming.nl