Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

05-11-2022 10:59

Locatie

AtlasblokGR  ·  02-57-35
GPS53.40587 6.28281
RD214.563 602.544
Lauwersmeer, Marnewaard
Marnewaard
Ulrum, Marnewaard

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Dirk Vogt

Bron

waarneming.nl