Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

11-09-2022 09:45

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-26-51
GPS52.17752 4.36975
RD85.408 465.974
Wassenaar
Berkheide
Leidse Waterleidingduinen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. roepend

In het wilgen-duindoornstruweel naast het fietspad. Samen met Jelle. Er is een opname.

Waargenomen door:

Pieter Baalbergen

Bron

waarneming.nl