Waterrietzanger

Acrocephalus paludicola  ·  Aquatic Warbler

Datum & Tijd

06-08-2022 12:34

Locatie

AtlasblokNH  ·  14-52-11
GPS52.74695 4.66102
RD105.965 529.091
Petten
Hondsbossche Zeewering
Abtskolk

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Alwin Borhem

Bron

waarneming.nl