Waterrietzanger

Acrocephalus paludicola  ·  Aquatic Warbler

Datum & Tijd

06-08-2022 09:03

Locatie

AtlasblokNH  ·  14-42-51
GPS52.76059 4.65973
RD105.893 530.61
Hondsbossche Zeewering
Petten
Leiweg
Hazepolder
Bakkersdam

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. eerste winter Waargenomen door: Nils van Duivendijk

Bron

waarneming.nl