Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

23-07-2022 06:40

Locatie

AtlasblokZH  ·  37-17-51
GPS51.99048 4.44856
RD90.529 445.093
Groenzoom
Westpolder

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult zomerkleed foeragerend Waargenomen door: Sven Valkenburg

Bron

waarneming.nl