Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

06-07-2022 12:13

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-32-51
GPS52.79988 6.43259
RD225.502 535.245
Dwingelderveld
Dwingeloo dwingelderveld
Dwingeloo, Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Hans Dekker

Bron

waarneming.nl