Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

05-07-2022 10:43

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-41
GPS52.45178 5.40124
RD155.954 496.001
Zuid Flevoland, Praamweg / Praambult
Zuid Flevoland, NO hoek

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Lars Buckx

Bron

waarneming.nl