Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

02-07-2022 09:54

Locatie

AtlasblokNB  ·  51-57-33
GPS51.38923 5.63895
RD172.523 377.815
Strabrechtse Heide

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: W Reintjes

Bron

waarneming.nl