Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

28-06-2022 12:14

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-41-15
GPS52.79375 6.42325
RD224.882 534.554
Dwingeloo dwingelderveld
Dwingeloo, Dwingelderveld

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Jan Vriend

Bron

waarneming.nl