Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

28-06-2022 11:32

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-24-12
GPS52.43502 5.40240
RD156.033 494.137
Lelystad
Oostvaardersplassen
Praamweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend Waargenomen door: Henk Hupkes

Bron

waarneming.nl