Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

27-06-2022 09:37

Locatie

AtlasblokFR  ·  12-41-21
GPS53.00864 6.36666
RD220.741 558.412
Ravenswoud
Fochteloërveen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. subadult rustend Waargenomen door: T.P. Tamsma

Bron

waarneming.nl