Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

26-06-2022 11:37

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-52-13
GPS52.08223 5.85907
RD187.344 454.989
Hoge Veluwe
Deelensche Zand
Heiweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: simon vink

Bron

waarneming.nl