Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

23-06-2022 13:28

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-24-12
GPS52.43864 5.40799
RD156.413 494.54
Lelystad
Oostvaardersplassen
Praamweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend Waargenomen door: Tonny Bakker

Bron

waarneming.nl