Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

23-06-2022 06:49

Locatie

AtlasblokZH  ·  44-12-44
GPS51.77729 4.70943
RD108.225 421.175
Nieuwe Dortse Biesbosch

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Nieck Alderliesten

Bron

waarneming.nl